Zajęcia edukacyjne z Policją w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Zajęcia edukacyjne z Policją
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zaprasza
na spotkanie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc w rodzinie.

Zajęcia te o charakterze edukacyjnym adresowane są do kobiet doświadczających (obecnie lub w przeszłości) przemocy w rodzinie bądź zagrożonych nią, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Pomoc żywnościowa 2014-2020 w ramach programu operacyjnego POPŻ

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaszczowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie przy współpracy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

Program "Dobry Start"

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

TERMIN DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że na dzień 10.04.2018 roku zaplanowana jest dostawa produktów żywnościowych z Banku Żywności w Lublinie z Podprogramu POPŻ 2017. Wydawanie żywności odbędzie się w następnym dniu po dostawie. Osoby uprawinone powinny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. 

BANK ŻYWNOŚCI - TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie informuje osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej organizowanej przez Bank Żywności w Lublinie  TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UBIEGA 29.12.2017 ROKU.   W nowym roku nie bedzię możliwości dołączenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wynika to z informacji jakie uzyskaliśmy od Banku Żywności w Lublinie.  ZACHĘCAMY DO PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Strony