Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016

Organizacją partnerską zajmującą się dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 na terenie Gminy Łaszczów jest Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Łaszczowie.
Dostawa artykułów żywnościowy do Gminy Łaszczów została wstępnie uzgodniona na 12 grudnia 2016 r.

Program "Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina 500 plus” 

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

Wiele rodzin nie podejmuje decyzji o kolejnym dziecku ze względu na swoją sytuację materialną. 500 zł miesięcznie na dziecko to realne wsparcie, które trwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 lat. 

Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze 
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny,
w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

 

Strony