Program "Dobry Start"

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

TERMIN DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że na dzień 10.04.2018 roku zaplanowana jest dostawa produktów żywnościowych z Banku Żywności w Lublinie z Podprogramu POPŻ 2017. Wydawanie żywności odbędzie się w następnym dniu po dostawie. Osoby uprawinone powinny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. 

BANK ŻYWNOŚCI - TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie informuje osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej organizowanej przez Bank Żywności w Lublinie  TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UBIEGA 29.12.2017 ROKU.   W nowym roku nie bedzię możliwości dołączenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wynika to z informacji jakie uzyskaliśmy od Banku Żywności w Lublinie.  ZACHĘCAMY DO PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie informuje, że w dniu 14.12.2017 roku zostanie dostarczona żywność z Banku Żywności w Lublinie.Żywność ta będzie wydawana w dniu 15.12.2017 roku od godz. 8:00.Osoby uprawnione powinny zgłosic się w tym dniu po odbór.

Strony