Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016

Organizacją partnerską zajmującą się dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 na terenie Gminy Łaszczów jest Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Łaszczowie.
Dostawa artykułów żywnościowy do Gminy Łaszczów została wstępnie uzgodniona na 12 grudnia 2016 r.

Strony