Nabór uczestników do projektu pt. „Pan Samochodzik”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASZCZOWIE

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

pt. „Pan Samochodzik”

w 2012 roku

Osoby chętne:

 • bezrobotne,
 • rolnicy,
 • rodziny wielodzietne,
 • osoby nieaktywne zawodowo np. z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą zależną.  

 

Uczestnicy projektu muszą spełniać niżej wymienione wymagania:

 • zamieszkują na terenie Gminy Łaszczów,
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej- stale lub na czas udziału w projekcie,
 • są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne, lub są osobami nieaktywnymi zawodowo, lub są rolnikami,
 • zagrożeni są wykluczeniem społecznym

 

Oferujemy:

 • nieodpłatne, atrakcyjne szkolenia,
 • uzupełnienie wykształcenia,
 • miłą atmosferę szkoleń,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie w trakcie trwania szkoleń,
 • profesjonalną pomoc psychologiczną, doradcy zawodowego i innych specjalistów,
 • w ramach Programu Aktywności Lokalnej interesujące działania środowiskowe.

 

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, tel. 084 66 11 051, 084 62 75 346 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

„Pan Samochodzik” projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu.