Zapraszamy do udziału w projekcie ŚWIADOMOŚĆ - WIEDZA - DZIAŁANIE

plakat reklamujacy projekt

 

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie
 • Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ulhówku
 • Szkoła Podstawowa w Łaszczowie
 • Samorządowe Centrum kultury w Tyszowcach
 • Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Zapraszają rodziców i dzieci z gmin Tyszowce, Łaszczów, Telatyn i Ulhówek do udziału w projekcie "Świadomość - Wiedza - Działanie".

Oferujemy:

 • warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu poradnictwa prawnego i pedagogicznego
 • działanie Punktu Konsultacyjnego w Szkole Podstawowej w Łaszczowie
 • wyjazd dzieci do służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • kurs samoobrony dla kobiet
 • zabawa Mikołajkowa w SOW w Tyszowcach z licznymi atrakcjami

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 sierpnia

informacje o projekcie udzielane są pod numerem telefonu:
/84/ 66-19-587 Aleksandra Kościułko, Justyna Czernij-Jezierska

Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego
Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pt. "Świadomość-Wiedza-Działanie"