Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016

Organizacją partnerską zajmującą się dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 na terenie Gminy Łaszczów jest Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Łaszczowie.
Dostawa artykułów żywnościowy do Gminy Łaszczów została wstępnie uzgodniona na 12 grudnia 2016 r.
Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie. Organizacja Partnerska kwalifikuje osoby potrzebujące na podstawie skierowań Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie.
Łączna liczba osób najuboższych, do których bezpośrednio przekazana będzie pomoc żywnościowa Programu za pośrednictwem Partnera to 373 osób.
Wzorem lat ubiegłych na terenie Gminy Łaszczów są prowadzone działania towarzyszące w formie kampanii edukacyjnej.
    W 2015 roku organizacją partnerską współpracującą z Fundacją Bank Żywności z siedzibą ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin był bezpośrednio Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie. Wydano artykuły spożywcze w formie paczek żywnościowych dla 461 osób najuboższych z terenu Gminy Łaszczów. Prowadzono działania towarzyszące w formie kampanii edukacyjnej i spotkania zorganizowanego w celu podniesienia wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.