ZMIANA TERMINU WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU