WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłata wszystkich świadczeń przysługujących za miesiąc grudzień będzie  19.12.2017 r.