BANK ŻYWNOŚCI - TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie informuje osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej organizowanej przez Bank Żywności w Lublinie  TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UBIEGA 29.12.2017 ROKU.   W nowym roku nie bedzię możliwości dołączenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wynika to z informacji jakie uzyskaliśmy od Banku Żywności w Lublinie.  ZACHĘCAMY DO PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU