Zajęcia edukacyjne z Policją w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Zajęcia edukacyjne z Policją
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zaprasza
na spotkanie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc w rodzinie.

Zajęcia te o charakterze edukacyjnym adresowane są do kobiet doświadczających (obecnie lub w przeszłości) przemocy w rodzinie bądź zagrożonych nią, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Podczas spotkania prowadzonego przez funkcjonariusza Policji omówione zostaną problemy związane z procedurą Niebieskiej Karty, złożeniem zawiadomienia o przestępstwie, przebiegiem postępowań sprawdzających
i przygotowawczych w związku z problemem przemocy w rodzinie, uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym oraz terminach ustawowych
w toku prowadzenia postępowań przygotowawczych.

Termin: 19 września 2018 r. (środa) w godz. 12-14.

Miejsce: siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 2 (budynek Starostwa Powiatowego, boczne wejście
od strony parku).