Komunikat o błędzie

  • Notice: Trying to get property of non-object w block_block_view() (linia 247 z /home/laszczow/ftp/ops/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w block_block_view() (linia 247 z /home/laszczow/ftp/ops/modules/block/block.module).

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Łaszczów w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EUROKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społcznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sirpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878) i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.

Wydawanie paczek żywnościowych - 11 kwietnia 2019

INFORMUJEMY

że w dniu 11.04.2019 r. (CZWARTEK) będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Podprogramu POPŻ 2018 r.

W tym dniu należy zgłosić się po odbiór dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie.

Żywność będzie wydawana w godzinach 8:00- 15:00 w Łaszczowie, ul. Partyzantów 12 (BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ)

INFORMACJA POPŻ PODPROGRAM 2018 ( TERMIN WYDAWANIA)

Informujemy, że w dniu 22.11.2018 r. (CZWARTEK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Podprogramu POPŻ 2018 r.

W tym dniu należy zgłosić się po odbiór skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie.

Żywność będzie wydawana w godzinach 8:00- 15:00 w Łaszczowie, ul. Partyzantów 12 (BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ).

Zajęcia edukacyjne z Policją w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Zajęcia edukacyjne z Policją
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zaprasza
na spotkanie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc w rodzinie.

Zajęcia te o charakterze edukacyjnym adresowane są do kobiet doświadczających (obecnie lub w przeszłości) przemocy w rodzinie bądź zagrożonych nią, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Pomoc żywnościowa 2014-2020 w ramach programu operacyjnego POPŻ

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaszczowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie przy współpracy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

Program "Dobry Start"

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Strony