Komunikat o błędzie

 • Notice: Trying to get property of non-object w block_block_view() (linia 247 z /home/laszczow/ftp/ops/modules/block/block.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object w block_block_view() (linia 247 z /home/laszczow/ftp/ops/modules/block/block.module).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016

Organizacją partnerską zajmującą się dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 na terenie Gminy Łaszczów jest Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Łaszczowie.
Dostawa artykułów żywnościowy do Gminy Łaszczów została wstępnie uzgodniona na 12 grudnia 2016 r.

Program "Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina 500 plus” 

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

Wiele rodzin nie podejmuje decyzji o kolejnym dziecku ze względu na swoją sytuację materialną. 500 zł miesięcznie na dziecko to realne wsparcie, które trwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 lat. 

Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze 
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny,
w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

 

Karta Dużej Rodziny

karta
 

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

  Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia
  o niepełnosprawności.

  Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

   

  Jak i gdzie należy się zgłosić po Kartę Dużej Rodziny?

  Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaszczowie. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

  Wniosek do pobrania dostępny również na stronie internetowej: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/wzory-dokumentow

  Regionalna Karta Dużej Rodziny

  Dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CCXLV/5122/2014 w sprawie przyjęcia programu „Regionalna Karta Dużej Rodziny”.

  Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne (wychowujące troje i więcej dzieci) chętne do wzięcia udziału w Programie, w tym rodziny zastępcze, bez względu na kryterium dochodowe.

  Karta będzie uprawniała rodziny wielodzietne do korzystania z ulg wprowadzonych przez jednostki Samorządu Województwa Lubelskiego, jednostki podległe Samorządom Lokalnym oraz instytucje i firmy zewnętrzne, które wyrażą wolę przystąpienia do Programu i podpiszą stosowne porozumienia.

  Regionalna Karta duzej rodziny 1

   

  Strony